معرفی

مشخصات فردی

جواد علمائی

نام - نام خانوادگی : جواد   علمائی

پست الکترونیکی : j_olamaei@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

1.     انجام مطالعات امکانسنجی بکار گیری CHP

2.     انجام مطالعات اتصال به شبکه تولید پراکنده کارخانه پکیج های گازی شهریار

3.     انجام مطالعات بکارگیری توربین های انبساطی در ایران

4.     طراحی نرم افزار امکانسنجی بکار گیری CCHP در صنایع برای وزارت نیرو

5.     انجام مطالعات طرح جامع برقرسانی به چاههای کشا ورزی استان سمنان

6.     انجام مطالعات شناسائی پتانسیل های آبی استانهای سمنان و ایلام

7.     انجام مطالعات طرح توجیهی و فاز یک نیروگاههای آبی استان تهران و قزوین

8.     انجام مطالعات فاز دو نیروگاه آبی سردابرود استان مازندران

9.     انجام مطالعات فاز دو نیروگاه آبی قطورسوئی استان اردبیل

10. انجام مطالعات مفهومی و سیستمی نیروگاه آبی بسته اردل

11. انجام مطالعات فاز شناخت، یک و دو نیروگاه آبی در کشور کنیاعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

  1. IEEE Senior Member


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق-قدرت

محل خدمت : دانشکده برق

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه و عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

جواد علمائی
جواد علمائی

محل خدمت :
    دانشکده برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^