معرفی

مشخصات فردی

جواد علمائی

نام - نام خانوادگی : جواد   علمائی

پست الکترونیکی : j_olamaei@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

 1. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 2. رئیس برنامه علمی انرژی و مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 3. رئیس گروه آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی
 4. رئیس گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
 5. عضو هیئت اجرائی جذب اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
 6. قائم مقام شورای صنفی اساتید دانشگاه
 7. عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی
 8. عضو شورایعالی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
 9. عضو شورایعالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 10. عضو شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
 11. عضو شورای راهبردی برنامه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
 12. مدیر مسئول نشریه علوم مهندسی برق
 13. عضو شورای مرکزی بسیج اساتید
 14. مدیر گروه برق(قدرت) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1387 تا 1397
 15. مجری پروژه طراحی نرم افزار تحلیل امکانسنحی فنی و اقتصادی بکارگیری CCHP  در صنایع
 16. طراحی CCHP برای ساختمانهای شرکت نفت
 17. طراحی CCHP برای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 18. طراحی CCHP برای فرهنگسرای خاوران
 19. طراحی CCHP برای مراکز مختلف دیگر
 20. نظارت برانجام مطالعات طرح جامع برقرسانی شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
 21. مجری پروژه بررسی علل سوختن کابلهای فشار ضعیف 
 22. نظارت برانجام مطالعات طرح جامع برقرسانی به روستاهای استان خراسان
 23. انجام مطالعات طرح جامع برقرسانی به چاههای کشاورزی استان سمنان
 24. انجام مطالعات شناسائی پتانسیل های آبی استانهای سمنان و ایلام
 25. انجام مطالعات طرح توجیهی و فاز یک نیروگاههای آبی استان تهران و قزوین
 26. انجام مطالعات فاز دو نیروگاه آبی سردابرود استان مازندران
 27. انجام مطالعات مفهومی و سیستمی نیروگاه آبی بسته اردل
 28. انجام مطالعات فاز شناخت، یک و دو نیروگاه آبی در کشور کنیا
 29. احداث نیروگاه برقآبی یاسوج
 30. احداث نیروگاه برقآبی شش پیر فارس
 31. احداث نیروگاه برقآبی جنت رودبار رامسر
 32. احداث نیروگاه برقآبی ارده رضوانشهر
 33. احداث نیروگاه برقآبی گاماسیاب
 34. رئیس تعمیرات و نگاهداری نیروگاههای مختلف برقآبی
 35. تعمیرات ترانسهای روغنی توزیع برق KV 04/20 از قدرت 25 تا KVA1600
 36. نظارت بر راه اندازی کوره القائی 300 کیلووات 1000 هرتز دانشگاه امیر کبیر


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

 1. عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1375 تاکنون
 2. H-index  معادل 16
 3. عضو ارشد IEEE (IEEE Senior Member)
 4. عضو هیئت علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی از سال 1366 الی 1371
 5. مشاور علمی دفتر مهندسی توزیع شرکت توانیر
 6. مشاور علمی شرکت توسعه منابع اب ونیروی ایران
 7. عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل های تولیدات پراکنده شرکت توانیر
 8. عضو کمیته علمی و مشارکت در تدوین استاندارد تجهیزات کثیرالمصرف بکار رفته در شبکه های توزیع شرکت توانیر
 9. عضو کمیته علمی اتوماسیون شبکه های توزیع شرکت توانیر
 10. عضو کمیته علمی طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع شرکت توانیر
 11. عضو کمیته علمی حفاظت شبکه های توزیع شرکت توانیر
 12. عضو کمیته علمی توان راکتیو شرکت توانیر
 13. عضو کمیته علمی تلفات شرکت توانیر
 14. عضو کمیته پنلهای خورشیدی شرکت توانیر
 15. عضو کمیته تحقیقات شرکت توزیع استان قم
 16. عضو کمیته علمی کنفرانس تولیدات پراکنده و انرژی های نو
 17. عضو کمیته علمی کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق
 18. عضویت در کمیته های تدوین استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق-قدرت

محل خدمت : دانشکده برق

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

جواد علمائی
جواد علمائی

محل خدمت :
    دانشکده برق
مرتبه علمی :
    دانشیار
^